Nhập khẩu hoa giả từ Trung Quốc có thể là một quá trình đơn giản nếu bạn làm theo các bước chung sau: Xác định loại hoa nhân tạo bạn muốn nhập khẩu và nghiên cứu nhu cầu thị trường về chúng ở quốc gia mục tiêu của bạn. Điều này sẽ giúp bạn xác định số lượng và chủng...