Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności przekazujemy Państwu w celu wyjaśnienia, jakie informacje zbiera od Państwa firma BLUSH ROSE w związku z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej (zwanej dalej „Witryną”) i w jaki sposób wykorzystuje te informacje.

Informacje osobiste

Ogólnie rzecz biorąc, możesz przeglądać tę Stronę bez podawania swojego imienia i nazwiska oraz innych danych osobowych. Czasami Witryna może potrzebować Twoich danych osobowych. Na przykład potrzebujemy Twojego adresu e-mail, imienia i danych kontaktowych, gdy wysyłasz do nas e-mail lub rejestrujesz się w celu uzyskania bezpłatnej subskrypcji; gdy ubiegasz się o pracę na naszej stronie internetowej, potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, płci, wieku i wykształcenia. Możemy potrzebować takich informacji, aby zrealizować transakcję lub zapewnić lepszą obsługę.

Kiedy odwiedzasz tę Stronę, automatycznie zbiera ona pewne informacje o Tobie i Twojej prośbie (np. Twój adres protokołu internetowego („IP”), treści, o które prosisz) oraz inne informacje dostarczane przez Twoją przeglądarkę (np. nazwę przeglądarki, stronę odsyłającą ). Informacje te mogą zostać wykorzystane w celu ulepszenia zawartości i użyteczności tej Strony, zrozumienia sposobu, w jaki korzystasz z Witryny oraz dostosowania treści w oparciu o Twoje wykorzystanie. Nie łączymy tych informacji z Twoimi danymi osobowymi.

Ciasteczka

Gdy odwiedzisz tę Stronę, wyślemy Ci plik cookie. Plik cookie przechowuje mały plik danych na Twoim komputerze. Plik ten umożliwia nam rozpoznanie Cię za każdym razem, gdy nas odwiedzasz. Pliki cookie pomagają nam na wiele sposobów, na przykład zapisując preferencje dotyczące regionu i języka oraz w celu gromadzenia danych nieosobowych.
Jeśli nie zezwolisz tej witrynie na używanie plików cookie, niektóre funkcje lub sekcje Witryny mogą być dla Ciebie niedostępne lub mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Pliki cookies można również usunąć lub zablokować, postępując zgodnie ze wskazówkami pomocy w przeglądarce.

Bezpieczeństwo

BLUSH ROSE stosuje rozsądne środki bezpieczeństwa mające na celu zabezpieczenie Twoich informacji. Serwery, na których przechowywane są dane osobowe, są chronione hasłem i zaporą sieciową, a dostęp jest ograniczony do tych pracowników i niezależnych wykonawców, którzy muszą to wiedzieć, i wyłącznie w celach określonych powyżej. Utrzymujemy zabezpieczenia mające na celu ochronę bezpieczeństwa, integralności i prywatności tych serwerów oraz Twoich danych osobowych.

Linki stron trzecich

Mogą istnieć witryny internetowe stron trzecich, do których można uzyskać łącza z tej witryny internetowej. Na przykład, umożliwiamy Państwu połączenie z Facebookiem, Twitterem i różnymi innymi serwisami społecznościowymi za pomocą tej Strony Internetowej. Jednakże Grupa YUTANI nie ma kontroli nad tymi witrynami, do których prowadzą linki, a każda z nich ma odrębne praktyki dotyczące prywatności i gromadzenia danych, niezależne od Grupy YUTANI. Witryny stron trzecich mogą śledzić Twoją aktywność przeglądania w tej Witrynie internetowej, a także w innych witrynach, które odwiedzasz. Grupa YUTANI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te niezależne zasady lub działania i nie jest odpowiedzialna za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość takich stron internetowych. Strony, do których prowadzą linki, służą jedynie Twojej wygodzie i dlatego korzystasz z nich na własne ryzyko.

Zastrzeżenie

W poniższych przypadkach niniejsza strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

  1. Ujawniamy informacje organom ścigania, agencjom rządowym lub osobom trzecim upoważnionym przez prawo w odpowiedzi na zweryfikowane żądanie dotyczące dochodzenia karnego lub domniemanej nielegalnej działalności lub jakiejkolwiek innej działalności, która może narazić nas, Ciebie lub innego użytkownika Witryny internetowej do odpowiedzialności prawnej. W takich przypadkach ujawnimy informacje, które naszym zdaniem są istotne i niezbędne dla dochodzenia lub dochodzenia.
  2. Jakiekolwiek ujawnienie danych osobowych spowodowane udostępnieniem zarejestrowanych kont innym osobom lub podaniem innym swojego hasła lub spowodowane innymi przyczynami osobistymi.
  3. Wszelkie dane osobowe mogą zostać ujawnione, utracone, skradzione i zmanipulowane przez wirusy komputerowe lub tymczasowe wyłączenie sieci spowodowane czynnikami, którym nie można się oprzeć.
  4. Dane osobowe są ujawniane przez inne strony internetowe powiązane z tą Stroną internetową oraz wszelkie spory prawne i konsekwencje z nich wynikające.
  5. Inne przyczyny prowadzące do ujawnienia danych osobowych na skutek naszych niezamierzonych błędów.

Obowiązujące przepisy

Wszelkie kontrowersje lub pozwy wynikające z niniejszej polityki prywatności lub z nią związane będą rozstrzygane przez prawo Chińskiej Republiki Ludowej.

BLUSH ROSE ma prawo wyjaśniać, poprawiać i aktualizować politykę prywatności.